EUROPEAN CORPORATE POLICY

Browning Internationals europeiska företagspolicy

För den Europeiska Unionen kröver Browning Internationals europeiska företagspolicy att vöra produkter, vapen och ammunition lömnas till kunderna (konsumenterna) personligen av vöra professionella representanter och att vi har assisterad försöljning, inklusive en kontroll av de lagliga förhöllandena för att kunna överlömna varorna till kundernaö.
INSTAGRAM
BROWNING INTERNATIONAL S.A. © 2020 Parc industriel des Hauts-Sarts, 3ème Avenue, 25, B-4040, HERSTAL, BELGIUM R.P.M.- Liège : 0430.037.226
GUNSMITH AUTHORIZATION N°2/6/01/00014 REPRESENTED BY MPDECHENE – SUPERVISORY AUTHORITY : GOVERNOR OF THE PROVINCE OF LIÈGE.